Viliam Artur Vard

Ljutnju je pametnije usmeriti prema problemima, a ne prema ljudima; usmeriti energiju prema pronalaženju odgovora, ne izgovora. (Viliam Artur Vard)

Samjuel Džonson 1

Velika dela se ne čine snagom već istrajnošču. (Samjuel Džonson)