Edvard de Bono

Kreativnost uključuje prekid rutine kako bi se svet oko sebe mogao videti na novi način. (Edvard de Bono)

Lao Ce 2

Ako si depresivan, živiš u prošlosti. Ako si zabrinut, živiš u budućnosti. Ako si spokojan, živiš u sadašnjosti. (Lao Ce)

Filip Krozbi 1

Problemi ne proizilaze iz onoga što ljudi ne znaju, već iz onoga što misle da znaju. (Filip Krozbi)