Gete 3

Samo nevolje života uče nas da cenimo dobar život. (Johan Volfgang fon Gete)