Bob Reina – CEO Talk Fusion

Bob Reina - CEO Talk Fusion 1

Bob Reina – CEO Talk Fusion Talk Fusion ima oko 200.000 distributera u 114 zemalja. Imaju više od 100 MLM kompanija kao kupce koji koriste komunikacione platforme Talk Fusion-a. Veliki deo uspeha i “skrivena tajna” je kroz kompenzacioni plan Instant isplate.