Moram biti od početka u poslu

Prvi

  Moram biti od početka u poslu da bi uspeo   Ovom temom se nadovezujemo na zabludu o zasićenju tržišta. Često ćete čuti ljude koji komentarišu neku kompaniju dugo prisutnu na tržištu: „Ta kompanija je dugo ovde, već su svi čuli za to, koga ja da uključim…? Na to se nadovezuju neki od onih koji […]

Mali procenat ljudi je uspeo

Na vrhu

  Mali procenat ljudi je uspeo / zarađuju samo oni na vrhu   Ovo jeste istina, jedna od onih besmislenih istina koju gubitnici koriste kao izgovor, a pobednici kao podstreh i motiv da naprave velike stvari u svom životu.  Da li uopšte postoji biznis u kome su svi uspeli? Statistika kaže da se od svakih 10 pokrenutih […]

Ljudi u donjim nivoima rade za one koji su iznad njih

Pomoć u uspehu

Ljudi u donjim nivoima rade za one koji su iznad njih   Ovaj stav je povezan sa razmišljanjem o piramidalnom sistemu koji smo već objasnili. Ovde ćemo dodati da je osnovni princip mrežnog marketinga –  Ako želite da uspete, morate pomoći  drugima da   uspeju. To je apsolutno jedini način da izgradite dugoročan, stabilan posao u mrežnom marketingu. […]

Kako proveriti

razmisljanje

  Kako doneti pravu odluku   Za kraj ovog poglavlja napisaćemo nešto o tome kako doneti kvalitetnu odluku. Jedini pravi savet po tom pitanju je da dobro proverite celu stvar i donesete odluku na osnovu kvalitetnih informacija.   Najgora stvar koju možete uraditi nakon što čujete poslovni plan neke kompanije mrežnog marketinga je da odmah kažete […]

Nastanak i istorija

Karl Renborg

  Nastanak i istorija    Istorija mrežnog marketinga vraća nas u 1934.godinu i kompaniju “California Vitamin Company“, 1939.godine preimenovanu u “Nutrilite“. Osnovao ju je dr. Karl Renborg (dr. Carl F. Rehnborg) koji je četiri godine ranije stvorio prvi multi-vitamin i smatra se pionirom u industriji dodataka ishrani. On je počeo da prodaje svoje Nutrilite XX […]

Trgovina – nastanak i razvoj

Robna kuca

  Trgovina – nastanak i razvoj   Trgovina je privredna delatnost u kojoj pojedinci i preduzeća posreduju u prometu između proizvodnje i potrošnje kao kupci i prodavci roba i usluga i organizatori tržišta. Trgovina predstavlja jednu od najstarijih privrednih delatnosti. Nastala je još u prvobitnoj ljudskoj zajednici, odmah posle nastanka stočarstva. Tada se razvijala kao robna […]

Šta je mrežni marketing

  U ovom meniju smo ukratko prikazali kako je nastala  i razvijala se trgovina, kako izgleda model  klasične  distribucije roba i usluga, šta je direktna prodaja,  i na kraju, najbitnije, pokušali smo da damo detaljniji  prikaz mrežnog modela distribucije roba i usluga, odnosno odgovorimo  šta je to mrežni marketing.    S A D R Ž A […]

Mrežni marketing

Prodaja-Marketing

  Razlika između direktne prodaje i mrežnog marketinga   Iako su prave, ozbiljne kompanije koje se bave mrežnim marketingom bitan deo udruženja kompanija direktne prodaje u zemljama gde ta nacionalna udruženja postoje, ipak treba napomenuti da postoje bitne razlike u poslovnom modelu, odnosno kompenzacionom planu nagrađivanja.   U direktnoj prodaji, vi se bavite prodajom i zarađujete provizije […]

Mrežna trgovina

Mrežni marketing

  Mrežna trgovina – potrošački sistem distribucije   Mrežna trgovina predstavlja način distribucije  robe i usluga kroz organizovanu mrežu potrošača. Mrežu organizuju sami zadovoljni potrošači, usmenom preporukom, tj. reklamom od usta do usta, što čini suštinu mrežnog (network) marketinga. Takođe je u upotrebi naziv MLM (multi-level marketing, tj. marketing u više nivoa), ali je zbog […]

Klasična trgovina

Kupac

Klasična trgovina – trgovački sistem distribucije   Kao što smo rekli, zadatak trgovine je da posreduje između proizvođača i potrošača i organizuje tržište. Sa pojavom fabrika i masovne proizvodnje, nastaje i potreba da se organizuju distribucijski kanali kako bi se proizvodi isporučivali na udaljena mesta. Na ovom pojednostavljenom prikazu klasične, tradicionalne trgovine, vidimo da taj […]