Morihej Uješiba

Nek vam je um uvek bistar i jasan kao bezmerno nebo, duboki okean i najviši vrh, ispražnjen od svih ograničavajućih misli. (Morihej Uješiba)

Filip Adams

Čini mi se da ljudi imaju potencijal za gubljenje potencijala. Većina može činiti izvanredne stvari ako imaju samopouzdanja ili su spremni rizikovati. Ipak većina to ne čini. Sede ispred televizora i misle da život traje večno. (Filip Adams)

Blumental

Ko želi da poput meseca bude izvor svetla, mora poput meseca dopustiti da psi na njega laju. (Blumental) 

Karel Čapek

Kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju. (Karel Čapek)

Tukidid

Bogatstvo za nas nije tek puko sredstvo za taštu slavu, nego mogućnost ispunjenja, a siromaštvo ne smatramo sramotom, već je stvarna sramota ako ne činimo ništa da ga prevladamo. (Tukidid)

Plutarh

Karakter je jednostavno dugotrajna navika. (Plutarh)

Gete 8

Stvari koje su najvažnije ne smeju nikada biti ostavljene na milost i nemilost manje važnih stvari. (Johan Wolfgang Gete)