Seneka 2

Ako čovek ne zna prema kojoj luci plovi, nijedan vetar neće biti povoljan. (Seneka)

Svami Humsananda

Šansa će se ukazati onog časa kad odlučiš da se boriš. (Svami Humsananda)

Čarls Ketering 2

Zanima me budućnost  jer ću u njoj provesti ostatak svog života. (Čarls F. Ketering)