Latinska izreka

Svako se drvo poznaje po svojim plodovima. (Latinska izreka)

Sv.Avgustin

Ljudi putuju pa se dive visovima planina, divovskim talasima mora, dugim tokovima reka, širokom prostranstvu okeana i kružnom pokretu zvezda, a pored sebe prolaze i ne čude se ničemu. (Sv.Avgustin)

Ros Perot 1

Tokom čitave moje karijere najbolje sam radio stvari za koje su mi drugi govorili da ne mogu da se urade. (Ros Perot)