Hanibal

Ako znate gde želite stići, put ćete naći ili ćete ga sami stvoriti. (Hanibal)

Teodor Ruzvelt 3

Mnogo je bolje prihvatiti se velikih stvari i ostvariti veličanstvene trijumfe, iako prošarane neuspehom, nego biti na istom nivou sa onim jadnim dušama koje niti uživaju, niti pate mnogo, jer žive u bezbojnim sutonima, ne znajući ni za pobedu ni za poraz. (Teodor Ruzvelt)

Kalderon

Najveća je pobeda pobediti samog sebe. (Kalderon)

Lao Ce 4

Ono što se prilagođava i živi, razvijaće se. Ono što nije fleksibilno već zatvoreno, umreće. (Lao Ce)

Vinston Čerčil 3

Ako prolazite kroz pakao, nastavite da se krećete. (Vinston Čerčil)

Jovan Dučić 4

Svi ljudi imaju iste vrline, ali nemaju iste snove. U tome je razlika između velikih i malih ljudi. (Jovan Dučić)