Pojam hrabrosti i volje – Norma Bastidas

Norma Bastidas 1

POJAM HRABROSTI I VOLJE – NORMA BASTIDAS Norma Bestidas je dokaz da jaka volja, hrabrost i jasan cilj mogu prevazići sve prepreke i da čak i najokrutnije okolnosti ne treba da nas plaše već motivišu  na velika dela. Pročitajte njenu priču… Sa 11 godina je silovana, sa 19 prodata, a sa 47 je oborila svetski […]

Če Gevara 1

Nisam ja oslobodilac. Oslobodioci ne postoje. Ljudi sami sebe oslobađaju. (Če Gevara)

Miroslav Krleža

Reči…spajaju ljude kao mostovi, stvarajući u isto vreme između čoveka i čoveka nepromostivosti vrlo često dublje od najmračnijega ponora. (Miroslav Krleža)