Edvard Jung 1

Sutrašnjica je satira današnjice, koja pokazuje sve njene slabosti. (Edvard Jung)

Li Valkup

Imati kontrolu nad svojim vremenom znači imati kontrolu nad svojim životom. (Li Valkup)