Tomas Arnold

Razlika između dva čoveka nije u njihovoj sposobnosti, već u njihovoj energiji. (Tomas Arnold)

Tomas Huksli

Veličanstveni životni cilj  nije znanje nego korisna akcija. (Tomas Huksli)