Dag Gvin

Istinu ne određuje većina. (Dag Gvin)

Alfred de Vigni

Još nisam susreo čoveka od kojeg se ne bi moglo nešto naučiti. (Alfred de Vigni)