Žan-Žak Ruso

Psovke su argumenti onih koji nisu u pravu. (Žan-Žak Ruso)

Oldos Haksli 3

Rani porazi i greške mogu kasnije biti od velike koristi. (Oldos Haksli)

Džordž Harison

Naučite da čekate, jer je željama potrebno da nadju put do ostvarenja. (Džordž Harison)

Tomas Trovord

Kada priznate da postoji bila koja moć izvan vas, koliko god je smatrali blagotvornom, posejali ste seme koje mora pre ili kasnije doneti plod straha, koji temeljno ruši život, ljubav i slobodu. Nema srednjeg puta. (Tomas Trovord)

Erih From 3

Kreativnost zahteva hrabrost da se ne držiš sigurnosti. (Erih From)