Džordž Bernard Šo 2

Kada sam bio mlad, otkrio sam da od deset stvari devet pogrešim. Stoga sam radio deset puta više. (Džordž Bernard Šo)

Aleksander Herzen

Razvoj čoveka je jedna vremenska nepravda, naime oni, koji se rode kasnije, mogu profitirati iz propusta svojih predaka, bez toga da plate njihovu cenu. (Aleksander Herzen)