Lao Ce 1

Brini o tome šta drugi misle i bićeš večito njihov zarobljenik! (Lao Ce)