Šejh Sadi Širazi

Niko tako ne pokazuje svoje neznanje kao onaj ko počinje govoriti pre nego drugi završi. (Šejh Sadi Širazi)

Nora Roberts

Ako ne idete za onim što želite, nećete ga imati. Ako ne pitate, odgovor će uvek biti ne. Ako ne iskoračite, uvek ćete stajati u mestu. (Nora Roberts)