Mahatma Gandi

Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš večno živeti. (Mahatma Gandi)

Heri Milner

Celokupan napredak čovečanstva dešava se samo zato što su određeni ljudi odlučili da budu drugačiji. (Heri Milner)