Nathan Ricks – Nu Skin

Nathan Ricks

Nathan Ricks – Nu Skin   Od 1994.godine do danas Nejtan je održao poziciju člana elitnog tima Nu Skin Enterprises, Inc. On je razvio svetsku prodajnu organizaciju sa više od 500.000 distributera u 50 zemalja. Njegova mreža distributera je odgovorna za promet veći od 600 miliona USD$ Nu Skin/Pharmanex proizvoda godišnje. Ne samo da je […]