Čehov

Dobar čovek može se postideti i pred psom. (Čehov)

Džordž Bernard Šo

Čovek koji sluša razum izgubljen je: razum sputava sve one čiji duh nije dovoljno snažan da mu se odupre. (Džordž Bernard Šo)

Džim Ron 1

Žalim čoveka koji ima omiljeni restoran, a nema omiljenog pisca. Izabrao je omiljeno mesto gde će da nahrani svoje telo, ali nema omiljeno mesto da nahrani svoj um! (Džim Ron)