Robert Luis Stivenson

Biti to što jesi i postati ono za šta si predodređen predstavlja jedinu moguću vodilju u životu. (Robert Luis Stivenson)

Džejms Alen

Od svih predivnih istina koje su obznanjene i ugledale svetlost dana, nijedna ne pričinjava toliko zadovoljstvo i izobilje božanskog zaveta i poverenja kao to da ste vi gospodar svojih misli, kreator svoje ličnosti i tvorac prilika, okruženja isudbine. (Džejms Alen)