Bendžamin Frenklin 4

Onaj ko vam je jednom učinio uslugu biće spremniji da vam je ponovo učini, nego onaj koga ste zadužili. (Bendžamin Frenklin)